• Her er klasse 10 F fra Vennesla ungdomsskole i Polen sist høst. De ser på ruinene etter krematoriet. I bakgrunnen er leiren Birkenau. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Departementet gir åpning for Polen-turer

I et brev til stiftelsen Hvite busser poengterer Kunnskapsdepartementet at elever og foresatte kan gå sammen om å finansiere skoleturer til konsentrasjonsleirer fra andre verdenskrig.