• - Tiden er moden for å profesjonalisere Arendalsuka, og å skape forutsigbarhet og ryddighet i alle linjer, sier Leif Monsen. FOTO: Tone Sandberg

First House-topp trekker seg fra Arendalsuka

First House-partner Leif Monsen trekker seg fra Arendalsuka etter omfattende støy omkring rolleblanding, dugnadsarbeid og bruk av firmaets logo.