• DOKTORGRAD: Åshild Tellefsen Håland ved Familie- og ungdomsteamet på Sørlandet sykehus har tatt doktorgrad i gruppebehandling av tvangslidelser. FOTO: Kjartan Bjelland

Opptil 500 unge har tvangslidelser

Mellom 300 og 500 unge mellom 12 og 17 år på Agder har tvangslidelser. Sørlandet sykehus er det første i Norge som vil gi dem gruppebehandling.