Knut Arild Hareide hadde onsdag meget positive signaler å gi om Gartnerløkka-utbyggingen. Her fotografert etter møtet på Kjøita. Knut Arild Hareide hadde onsdag meget positive signaler å gi om Gartnerløkka-utbyggingen. Her fotografert etter møtet på Kjøita. Foto: Jacob J. Buchard

Statsråd Hareide vil bygge Gartnerløkka nå

Gartnerløkka først, deretter Ytre Ringvei så snart det lar seg gjøre. Samferdselsminister Knut Arild Hareide jobber for å få finansiert prosjektet til 3,2 milliarder kroner så fort som overhodet mulig.