• Disse sårene som ble funnet på laksen i Tovdalselva har Veterinærinstituttet konkludert med ikke var alvorlige smittsomme sykdommer. FOTO: Steffen Bergstøl

Avkrefter at laksene er syke

Laksene som ble funnet i Tovdalselva og Otra har ikke fått påvist noen smittsom sykdom.