Utbygging av Gartnerløkka har vært en langvarig strid i Kristiansand. Frp lokalt har presset på for å stanse dagens planer som omfatter en bompengeløsning. Denne løsningen er det likevel flertall for i Kristiansand bystyre. Utbygging av Gartnerløkka har vært en langvarig strid i Kristiansand. Frp lokalt har presset på for å stanse dagens planer som omfatter en bompengeløsning. Denne løsningen er det likevel flertall for i Kristiansand bystyre. Foto: Kjetil Reite

Har samlet lokal støtte til Gartnerløkka