• Filadelfia-menighetens storstue er murbygget til høyre i bildet. I næringsbygget til venstre har de klasserom og elevhjem. I midten ligger barnehagen. De har lærerkontorer i et nabobygg, og har nettopp kjøpt direktørboligen som ligger bak næringsbygget. FOTO: Arkiv

Filadelfia-striden: Ordfø­reren laget punktene som ble stemplet som ulovlig av Fylkes­mannen

KrF har kjempet for at Filadelfia skal få ha både skole og hybler på Vikeland. Men det få visste, er at punktene om å avvikle elevhjemmet faktisk er laget av KrF-ordfører Nils Olav Larsen.