• FOTO: Øystein Moi

Moi møter mennesker: På Kongelaget

Øystein Moi møter mennesker fra indre Agder. I dag er det Leif Kristian Fjerdingstad.