• Før jul vedtok fylkespolitikerne å sette ned sine egne møtehonorarer. Likevel er det fortsatt fem ganger så bra betalt å delta på et møte i fylkestinget enn å delta på et møte i kommunestyret i Vennesla. Her fra et fylkestingsmøte i 2012. FOTO: Jon Anders Skau

Reagerer på fylkes-politikernes lønninger

Fylkespolitikere tjener flere ganger mer enn sine kolleger i lokalpolitikken. Det reagerer underbetalte lokalpolitikere på.