• Andelen pedagoger kan variere mye fra hver enkelt barnehage. Bykle er best i Aust-Agder og Songdalen og Audnedal har flest barnehagelærere i Vest-Agder. FOTO: Vegard Damsgaard

To av tre uten lærerutdanning

Det er store forskjeller på andelen barnehagelærere i landsdelens barnehager. Den dårligste kommunen har 16 prosent barnehagelærere, mens den beste har 50 prosent.