• - Nye rutiner for oppbevaring av våpen i bilene, såkalt fremskutt lagring, har bedret beredskapet til politiet, sier stabssjef Bård Austad. FOTO: Hallgeir Oftedal

Nå er det våpen i alle politiets utrykningsbiler

Agder politidistrikt har utvidet adgangen til å forhåndsplassere våpen i patruljebilene. 250 politifolk på Sørlandet har nå tillatelse til å bruke våpen, og alle utrykningskjøretøyer er utstyrt med våpen. — Beredskapen er vesentlig bedre, sier stabssjef Bård Austad.