Priscilla Hilton, assisterende kommuneoverlege i Kristiansand kommune, sammen med tre russepresidenter i Kristiansand. Fra venstre: Sean Mellingen, Andrea Lunde Bergman og Andrine Hilde. Priscilla Hilton, assisterende kommuneoverlege i Kristiansand kommune, sammen med tre russepresidenter i Kristiansand. Fra venstre: Sean Mellingen, Andrea Lunde Bergman og Andrine Hilde. Foto: Tormod Flem Vegge

Russe-smitte bekymrer i Kristian­sand