Ordfører Jan Oddvar Skisland kom ikke i gang med budsjettbehandlingen før kl 11.00 på onsdag på grunn av en lang debatt om Anette Skeie Jakobsens habilitet. Her er det kommuneadvokat Bernt Jørgen Stray(th) som gir en vurdering av habilitet overfor Skisland, varaordfører Erik Rostoft (FL), Jens Anders Ravnaas (FL) kommunedirektør Camilla Dunsæd og organisasjonsdirektør Kjell Kristiansen. Ordfører Jan Oddvar Skisland kom ikke i gang med budsjettbehandlingen før kl 11.00 på onsdag på grunn av en lang debatt om Anette Skeie Jakobsens habilitet. Her er det kommuneadvokat Bernt Jørgen Stray(th) som gir en vurdering av habilitet overfor Skisland, varaordfører Erik Rostoft (FL), Jens Anders Ravnaas (FL) kommunedirektør Camilla Dunsæd og organisasjonsdirektør Kjell Kristiansen. Foto: Kjetil Reite

Trekker forslag om penger til Livsglede For Eldre