Akkurat som disse i Tonstad vindpark ville de planlagte vindturbinene i Skorveheia i Flekkefjord blitt 200 meter høye. Akkurat som disse i Tonstad vindpark ville de planlagte vindturbinene i Skorveheia i Flekkefjord blitt 200 meter høye. Foto: Torbjørn Witzøe

NVE sa nei til vindkraftselskap

NVE har avslått søknaden fra Norsk Vind om utsatt frist for ferdigstillelse av planlagte Skorveheia Vindkraftverk i Flekkefjord.