Ankeret til «Juffrau Elisabeth» ligger hel og fin på bunnen utenfor Søgne et sted. Dykkeren på bildet er fra Søgne Dykkerklubb. Ankeret til «Juffrau Elisabeth» ligger hel og fin på bunnen utenfor Søgne et sted. Dykkeren på bildet er fra Søgne Dykkerklubb. Foto: Christian Skauge, bladet Dykking

Sikret gjenstander fra skipsvraket