– Sørlandet sykehus har sett behovet for å få ned ventelister og finne ordninger som kan øke behandlingskapasiteten, sier administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF. – Sørlandet sykehus har sett behovet for å få ned ventelister og finne ordninger som kan øke behandlingskapasiteten, sier administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF. Foto: Jacob J. Buchard

Slik skal sykehuset redusere ventelistene