– Han gjorde en god jobb

Kantor Tormod Lindland har i et intervju med Vårt Land kommet med sterk kritikk av ansettelsen av kirkeverge Øystein Ramstad i 2013.