Det fødes stadig færre barn på Sørlandet. Dersom det ikke hadde vært for tilflytterne hadde folketallet samlet i fjor gått ned landsdelen. Det fødes stadig færre barn på Sørlandet. Dersom det ikke hadde vært for tilflytterne hadde folketallet samlet i fjor gått ned landsdelen. Foto: Kjartan Bjelland

Nå er det flere som dør enn som blir født på Sørlandet