• Det fødes stadig færre barn på Sørlandet. Dersom det ikke hadde vært for tilflytterne hadde folketallet samlet i fjor gått ned landsdelen. FOTO: Kjartan Bjelland

Nå er det flere som dør enn som blir født på Sørlandet

I årets tre første måneder var det flere som døde i Agder-fylkene enn de som ble født. Det negative fødselsoverskuddet bekymrer politikerne.