«Snart har me fått ein kultur som heile verda meiner det er verd å ta vare på»

foto