• De representerer bygdefolket, Inger Karin Bråten (Laudal 4H), Ruth Elin Bergum Sveinall Laudal (leder FAU Laudal skole), Steinar Bråten (Laudal vel), Terje Dale (nestleder FAU) Elisabeth Larsen (FAU), Ingebjørg Foss (FAU) og Gerd Sveinall (Laudal Helselag). De er alle bekymret for skolens framtid i den nye kommunen. FOTO: Liv Margrethe Asbjørnsen

Bygdefolket frykter for skolen i ny storkommune

Bygdefolket stoler ikke på fremtidens lokalpolitikere i Nye Lindesnes om å beholde dagens skolestruktur: De frykter Laudal skole blir lagt ned i løpet av få år.