• Kulturgården midt på bildet på Ågerøya er til salgs. Den er på 87 dekar og har mer enn 500 meter standslinje. Ei nabotomt kan også følge med. Den er merket på bildet her. FOTO: DNB/Inviso

500 meter strandlinje og hovedhus fra 1756

Kan småbruk med 500 meter strandlinje og sjøbod i egen bukt friste? Haken: Du må ut med 12 millioner kroner og være veldig glad i å klippe plen og male.