Kirkeverge Øystein Ramstad i tårnet til Mandal kirke. Nå må hele det 17 meter høye tårnet tas ned på grunn av råteskadene og så gjenoppbygges. En rekke kirker i Agder har råteskader – eller står i fare for å få det. Kirkeverge Øystein Ramstad i tårnet til Mandal kirke. Nå må hele det 17 meter høye tårnet tas ned på grunn av råteskadene og så gjenoppbygges. En rekke kirker i Agder har råteskader – eller står i fare for å få det. Foto: Jarle R. Martinsen

Agder-kirker kan få råtekrise