• Tretti av i alt 38 leiligheter i Nymoen Hageby på Tangvall må være solgt, før eventuell byggestart i mai. Så langt er det tjue sikre salg. FOTO: FX3D

20 salg av seniorleiligheter på Tangvall

Utbyggerne håper på byggestart i mai for seniorleilighetene i Nymoen Hageby på Tangvall.