• Hægeland kirke. Blir menigheten slått sammen med Øvrebø og Vennesla? Dette skal utredes i det nye året, har bispedømmerådet bestemt. FOTO: LARS HOLLERUD

Stor utredning om kirkesogn

Venndølene vil fortsette med tre kirkesogn. Bispedømmerådet ber dem utrede sammenslåing.