• Gjennom den automastiske bompengestasjonen (bildet) på Vesterveien har rushtidstrafikken økt fra 2013 til 2014. Den totale rushtrafikken gjennom byen er redusert med 1,1 prosent i det samme tidspunktet. FOTO: Tormod Flem Vegge

- Et lite faresignal at trafikken på europaveiene øker

Fra 2013 til 2014 økte rushtidstrafikken gjennom bomstasjonene på Vesterveien og Bjørndalssletta. Den totale rushtrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand gikk ned.