KRISTIANSAND: Det mener divisjonsleder Per Kåre Selle i Studentsamskipnaden.— Vi blir offer for forskjellsbehandling i forhold til kommunale barnehager. Vår studentbarnehage er ikke kommersiell, men er først og fremst supporter for Høgskolen i Agder for å gjøre verden enklere for studentenes velferd. Ingen utenfor systemet putter penger i lommen fra vår barnehage. Et eventuelt overskudd fra studentbarnehagen går tilbake til brukerne, sier Per Kåre Selle, divisjonsleder for eiendomsavdelingen i Studentsamskipnaden i Agder (SiA).Han har sendt et brev til kommunen der han klager på at barnehagen «Hokus Pokus» er blitt ilagt eiendomsskatt på 28.560 kroner for 2002. Det vil gi en økning på 285 kroner på hver plass barnehageplass. I fjor slapp barnehagen eiendomsskatt.- Vi kommer til å innstille på at Samskipnaden skal slippe å betale eiendomsskatt. Ut fra tidligere praksis er det helt kurant. Vi vil argumentere med at studentbarnehagen er et allmenngode som ikke er forretningsmessig basert, sier administrasjonssjef Egil Bjørgum.Alle saker om fritak for eiendomsskatt må behandles av bystyret, og denne saken kommer trolig på sakskartet til møtet 5. mars.Det er mange foreninger som slipper å betale eiendomsskatt i Kristiansand, som menigheter, idrettslag og andre tiltak for allmennheten, opplyser Bjørgum.- Også andre private barnehager kan søke om fritak fra eiendomsskatt. Vi vil gå inn for at de skal få det dersom de ikke drives kommersielt. Men hvis barnehager skal drives med overskudd, da får de ikke fritak, sier Bjørgum.valerie.kubens@fedrelandsvennen.no