Etatsjefer er skeptiske til utbyggingsplaner på Lund