KRISTIANSAND: «I dag blir 85 prosent av passeringene i bomstasjonene i Kristiansand foretatt i AutoPASS-feltet. Vi forventer en økning i denne andelen i løpet av året. Dette resulterer i at behovet for bemanning i stasjonene er redusert.» skriver daglig leder Kjell Riseng i en pressemelding.

Neste uke er valgt som testuke på grunn av redusert trafikk i vinterferien. De neste ukene skal det også kjøres en kampanje for å få flere bilister over på bombrikke.

«Mange er av den oppfatning at AutoPASS-brikken kun er for bilister som passerer bomstasjonene ofte, og velger derfor heller å betale 10/20 kroner manuelt. Fakta er at dersom en bilist tegner en Verdiavtale (klippekort) betaler han maks syv kroner ved hver passering i Kristiansand!» bemerker Riseng.

Det manuelle feltet vil neste uke være stengt med kjegler. Bilister som betaler kontant må derfor passere i myntfeltet. Har man ikke like penger, må man trykke på assistanseknappen for å få utsatt betaling. VEGARD DAMSGAARD