• Internrevisjonen til Statens vegvesen er kommet til at det har vært vanskelig for ledelsen på Arendal trafikkstasjon å skille varsler om kritikkverdige forhold fra klager og misnøye. FOTO: Ernest Boswarva

Veivesen-rapport: Frifinner ledelsen i varslingssak

Veivesen-ansatte sier gjentatte varslinger om misligheter på trafikkstasjonen ikke ble hørt. Interngranskningen vil ikke kritisere ledelsen.