OSLO/BODØ: En undersøkelse utført av Språkrådet viser at 60 prosent av oss synes det er viktig å beskytte det norske språket og aktivt bruke norske ord og uttrykk. Likevel bruker nesten halvparten av oss engelske ord og uttrykk i daglig tale, og synes det er greit.

37 prosent av de 800 som deltok i undersøkelsen tror at de fleste snakker engelsk om 50 år.

– Dramatisk utvikling

– Undersøkelsen viser det samme som mange andre undersøkelser, at det er forskjell på hva folk mener og tror, og hva de faktisk gjør, sier direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet til NTB.

Han sier at flere undersøkelser viser at bruksområdet for engelsk i Norge bare blir større og større, år for år.

– Særlig innen forskning og næringsliv har det vært en dramatisk utvikling de siste 15 år, sier Lomheim.

Tallet på store konsern som bruker engelsk som bedriftsspråk øker jevnt. En undersøkelse som ble lagt fram på Språkdagen 2007 i Oslo viser at en av tre masteroppgaver i Norge nå skrives på engelsk.

«Printe» er OK

Undersøkelsen som viser at vi vil verne norsk, men i økende grad bruker engelsk, ble også lagt fram på Språkdagen 2007. Den viser altså at de fleste er opptatt av å ta vare på norsk språk, men at det svikter i gjennomføringen. For eksempel er det flere som synes det er riktig å si «printe» i stedet for «å skrive ut». Nesten en tredel synes det er greit å bruke «sorry» i stedet for «unnskyld».

Når de engelske uttrykkene blir mindre kjent er det flere som reagerer. For eksempel synes bare 9 prosent det er greit å si «what» i stedet for «hva». 11 prosent synes «HR manager» er riktigere enn «personalsjef». 19 prosent synes det er greit å si «bullshit», mens 56 prosent synes det skal være «tull».

Ungdom leder an

Ikke uventet er det de unge som er mest positive til engelsk i dagligspråket. Mens bare 31 prosent av de over 50 år oppgir at de bruker engelske ord og uttrykk daglig, sier 61 prosent av de under 30 år at de gjør det. Høyere utdannelse tilsier også mer bruk av engelsk.

– Denne og flere andre undersøkelser viser at vi savner bevissthet på å ta vare på det språket vi er best på, norsk, sier Sylfest Lomheim.

Han mener at norsk marginaliseres som forsknings— og fagspråk, og sier det må vurderes å innføre kjøreregler for språkbruk i akademiske sammenhenger.