• Fagdirektør og prosjektleder for strategiplanleggingen Per Engstrand og sykehusdirektør Jan-Roger Olsen forlot møtet i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS), da utvalgslederen stilte spørsmål ved om de har gått lengre enn Helse Sør-Øst har krevd. FOTO: Reidar Kollstad

Sykehusledelsen reiste seg og gikk fra dialogmøte

Under et samarbeidsmøte mellom sykehuset og kommunene i Agder 5. desember reiste sykehusledelsen seg og gikk.