• Harald Furre formante frem et enstemmig vedtak, der fylkespartiet understreker viktigheten at et sykehus har akutt- og fødefunksjoner. Det er svært viktig for sykehuset i Flekkefjord. FOTO: Roald Ankersen

Ikke felles sykehusforslag

Etter et helt politikerliv med konstant sykehusstrid i Vest-Agder Høyre, klarte Harald Furre endelig å få årsmøtet med på et enstemmig sykehusvedtak. Men de ble ikke enige med Aust-Agder.