• Mangel på fosterhjem er ifølge Monica Brunner en av de største utfordringene til barnevernet. FOTO: Sondre Steen Holvik

- Barnevernet må tåle å bli sett i kortene

Barnevernet i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand ble fra nyttår slått sammen til Norges største. Monica Brunner leder Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen med over 140 ansatte.