• Tidligere turistsjef i Kristiansand, Torbjørn Evenbye, mener interessene til den største byen på Sørlandet ikke blir godt nok ivaretatt i dagens regionale reiselivsorganisasjon. Her på bystranda i hjembyen. FOTO: Jørgen Steffensen

Bekymret over lavt hotellbelegg

Kristiansands tidligere turistsjef er kritisk til hvordan byen blir markedsført som reiselivsdestinasjon og kongressby, og mener det var et feilgrep å overlate mye av ansvaret til Visit Sørlandet.