• Slik ser Agder kollektivtrafikk (AKT) for seg at problemene i kollektivtrafikken i Kristiansand kan løses. I denne skissen går bussene i skytteltrafikk på en bussmetrolinje mellom Søgne og Sørlandsparken. I tillegg går det en ringbuss i Kristiansand med avgang hvert femte minutt.

Lanserer storsatsing på kollektiv

Agder Kollektivtrafikk lanserer nå en ide for hvordan kollektivtrafikken i Kristiansand kan få en kraftig vekst. Resultatet kan bli at over 70.000 tar bussen hver dag.