• Her er Gartnerløkka, slik det blir seende ut fra 2020. Både dagens høy- og lavbro skal rives. FOTO: Rambøll

Slik blir nye E 39 fra Gartnerløkka

Veivesenet har valgt trasé for ny E 39 ut av Kristiansand vestover. Pris: 3,5 milliarder kroner.