• MULTIMEDIA: Med utgangspunkt i en tredimensjonal framstilling av hvordan Reddals- og Landvikvannet så ut før kanaliseringen, skal disse tre studentene på UiA lage en dokumentarfilm om Reddalskanalen: Fra venstre Åse Svaland, Kari Helene Helgesen og Amanda Johansen. FOTO: Jostein Blokhus

Lager film om Reddalskanalen

Reddalskanalen var et samarbeidsprosjekt som skaffet 84 bønder i alt 1300 mål ekstra dyrkingsjord. Nå er studenter i Grimstad i gang med et multimedieprosjekt om kanalen.