Forventer løsning i ortopedi-konflikten

Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen orienterte styret om arbeidsmiljø-konflikten ved ortopedisk avdeling i Arendal.