Kjenner du de 16 «gårdene» i byen?

Se nærmere på kartet og sjekk hvor mange av de 16 gårdene du kjenner navn og lokalisering til.