• FORSKER: Elisabeth S. Kjølsrud har sett på hvilke etiske og moralske utfordringer psykiatriske sykepleiere opplever i hverdagen. FOTO: Tore André Baardsen

Helsereform stresser sykepleiere

Ifølge Elisabeth S. Kjølsruds doktorgradsavhandling om helseforetaksreformen, stresses psykiatriske sykepleiere av økt dokumentasjonskrav, skjemavelde og mindre faglig oppfølging fra overordnede.