• Under andre verdenskrig ble det senket flere skip med kjemiske stridsvåpen og ammunisjon i Skagerrak. Forsvaret mener at det er trygt å la dem ligge. FOTO: Hallingstad, Stein

Fylkestinget er bekymret for ulokaliserte giftvrak

Fylkesordfører Terje Dammen vil ta opp saken med miljøvernminister Tine Sundtoft.