• Den 250 meter lange flomtunnelen til Vatnedalsdammen bak Ole Morten Egeland (tv) og Reidar Ove Mork fra Otteraaens Brugseierforening og Otra Kraft, er i løpet av det siste året utvidet slik at selv 1000-årsflommer blir tatt unna. FOTO: Johs. Bjørkeli

Forberedt på 1000-årsflom

Otteraaens Brugseierforening har det siste året brukt 22 millioner kroner for å sikre den 120 meter høye Vatnedalsdemningen i Bykle mot større flommer i fremtiden.