• FOTOGRAFERES: Alle bilister som kjører gjennom bomringen i Kristiansand fotograferes, både forfra og bakfra. De som ikke betaler, enten abonnement eller for enkeltpasseringer, får inkassovarsel. For bilene på bildet er alt ok ettersom bilistene får et grønt lys. Bildet er fra Vesterveien. FOTO: Lars Hoen

Bomselskapet sendte ut 5.900 inkassokrav

Mange unnlater å betale for seg i bomringen. I 2011 sendte Nye Kristiansand Bompengeselskap 5.900 regninger til inkasso.