Dømt for fyllekjøring og trusler

Fikk 60-dagers betinget fengsel.