• VIKTIG: Elisabeth Skauen (t.v.) og Hilde Berg Bentsen ved avdeling 4 på Mandal sykehjem arbeider i sektoren der kvinner er 60 prosent mer borte fra arbeid enn menn. De mener det er viktig å debattere kvinners generelle arbeidsvilkår. FOTO: HANNE CHRISTINE BORØ

Kvinner har større sykefravær enn menn

Kvinner har 60 prosent mer fravær fra arbeid enn menn, og forskerne har få svar på hvorfor det er slik.