• VIL BEDRE LIKESTILLINGEN: - Vi trenger et godt faktagrunnlag for å kunne jobbe systematisk med likestillingsplanen, sier fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman. FOTO: Lars Hoen

Nå skal Sørlandet likestilles

For første gang skal Vest-Agder og Aust-Agder gå sammen om en likestillingsplan. — Vi vil fjerne hindringer for deltakelse, sier Terje Dammen.