• MASSEVELT: I april i år var rundt 20 personer involvert i en massevelt på riksveg 9 i Vennesla, under teamsykling. Flere av syklistene ble skadet, men ingen fikk alvorlige skader. I fjor var det 750 registrerte sykkelulykker på Sørlandet. I underkant av 500 av ulykkene medførte legebehandling. FOTO: Jon Anders Skau

750 syklister skadet på Sørlandet

I fjor var det 750 registrerte skader etter sykkelulykker på Sørlandet. Nå endres vikepliktsreglene for å gjøre syklistenes hverdag tryggere.