• RÅTT PARTI: Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet har merket seg den store interessen det er for å delta i jakten på ulv på Sørlandet, og håper nå en unngår skadeskyting. FOTO: Jo Straube, Naturvernforbundet

Naturvernere protesterer på tidenes ulvejakt

Etter at 756 har meldt seg som lisensjegere, kan det fra 1. oktober være klart for tidenes ulvejakt i de to agderfylkene.