• VIL HA FORBUD: Åse Michaelsen sitter i Stortingets justiskomite, og jobber for å få et forbud mot tigging. Hun mener regjerings forslag om tiggfrie soner er ressurskrevende å gjennomføre og at det er inhumant å drive tiggere fra sted til sted.

- Romfolket må forandre sin kultur

Åse Michaelsen mener romfolket må tilpasse seg utviklingen ellers i Europa og slutte å tigge hvis de vil overleve som folk. — Det er noe de selv ønsker, sier hun.